Privacy statement

Privacy-verklaring

Op deze pagina treft u de Privacy verklaring aan van Business Netwerk Drechtsteden. Business Netwerk Drechtsteden is een zakelijke netwerk organisatie in de regio Drechtsteden. Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Business Netwerk Drechtsteden.

Algemeen

Business Netwerk Drechtsteden vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

Doel gegevensregistratie

De verstrekte persoonsgegevens gebruikt Business Netwerk Drechtsteden enerzijds voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om u gerichte aanbiedingen te doen.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Business Netwerk Drechtsteden behoren. Het is echter mogelijk dat Business Netwerk Drechtsteden verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Business Netwerk Drechtsteden zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Cookies

Bij gebruik van websites van Business Netwerk Drechtsteden kan door middel van zgn. cookies informatie over uw gebruik van de website worden verzameld. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te analyseren, om de website te optimaliseren en om meer gerichte informatie op de website te zetten. Business Netwerk Drechtsteden gebruikt cookies ook om informatie te verzamelen over haar klanten, voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie en het ontplooien van marketingactiviteiten rond de producten van Business Netwerk Drechtsteden. Daarbij kunnen tevens gegevens worden betrokken die zijn verzameld door derden. De geldigheidsduur van deze cookies is maximaal 30 dagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
Sommige advertenties en commerciële uitingen op onze websites worden rechtstreeks door derde partijen geplaatst. Deze partijen kunnen soms gebruik maken van gegevens over uw IP adres en/of cookies plaatsen, bijvoorbeeld om bij te houden welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze privacy verklaring is alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Business Netwerk Drechtsteden maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies.
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet altijd van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u gebruik maakt van diensten van een partner van Business Netwerk Drechtsteden, of indien u via een link terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Beveiliging gegevens

Business Netwerk Drechtsteden respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Business Netwerk Drechtsteden. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Business Netwerk Drechtsteden, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Business Netwerk Drechtsteden spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.Business Netwerk Drechtsteden is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Business Netwerk Drechtsteden.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Business Netwerk Drechtsteden zijn geregistreerd en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Business Netwerk Drechtsteden via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u dat schriftelijk doen via: info@businessnetwerkdrechtsteden.nl

Wijziging van deze Privacy verklaring

Business Netwerk Drechtsteden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.

Deze Privacy Verklaring is opgesteld en gepubliceerd op 15 januari 2020.

Bekijk hier de verschillende mogelijkheden met betrekking tot het lidmaatschap. Mocht u nog meer informatie willen neemt u dan contact met ons op. Wij horen u graag!

Marjan van Berkel BND
06-46636593

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Wilt u ook maandelijks de nieuwsbrief van Business Netwerk Drechtsteden ontvangen?
klik dan hier

Partners

Bekijk hieronder een aantal van onze partners.

Ook lid worden van Business Netwerk Drechtsteden?

Vul het onderstaande formulier in, en wij nemen binnenkort contact op.