Private-i nieuw lid Business Netwerk Drechtsteden

 Nieuw lid Danielle van Aalst bestempelt haar vakgebied als gevarieerd: ‘Met onze aanpak bij Private-i leggen we onze focus op een persoonlijke benadering met een betrokken en integere houding.’ Het ‘mysterieuze’ van een recherche- en onderzoeksbureau beweegt zich dus nu ook vanaf heden in het netwerk van Business Netwerk Drechtsteden.’. WELKOM Danielle!

Van Aalst licht haar vakgebied toe: ‘We hebben allemaal wel eens het gevoel dat we onrechtvaardig behandeld zijn, zowel in de privé-sfeer als op zakelijk gebied. Wij kunnen dan als recherchebureau ondersteunend van dienst zijn op verschillende vlakken om je recht te halen. De Nederlandse politie en Recherchediensten kunnen het vele werk momenteel niet aan, maar daar ben je als slachtoffer niet mee geholpen’.

Private-i biedt op diverse vlakken haar diensten aan. De immer enthousiaste Van Aalst: ‘Te denken valt aan alimentatieonderzoek, ongewenst grensoverschrijdend gedrag, Osint en IT Security, stalking, vreemdgaan en overspel, woonfraude en controle vastgoed én ziekteverzuim’.

Foto: Danielle van Aalst van Private-i, nieuw lid van Business Netwerk Drechtsteden.

Op zakelijk gebied is Van Aalst regelmatig op het terrein van ziekteverzuim actief. ‘Wij vinden binnen de wettelijke kaders en in overleg met onze opdrachtgever, altijd een creatieve wijze om onderzoek te doen. Zo hebben we een onderzoek gedraaid naar een werknemer die al vele maanden thuis zat met een zware burn-out. De werkgever had, na overleg met bedrijfsarts, al diverse pogingen gedaan om een re-integratietraject te starten. Maar de werknemer gaf telkens aan nog niet in staat te zijn om zijn werkzaamheden te hervatten of aangepast werk te doen. Volgens de werknemer zou dit te veel stress opleveren en was hij vooral gebaat bij rust om het herstel te bespoedigen. Ondertussen was de werkgever erachter gekomen dat hij tijdens zijn ziekteverzuim wel een webshop had opgericht. Om een lang verhaal kort te maken: wij hebben het volledig onderzocht en uiteindelijk is de werknemer akkoord gegaan met ontbinding van het dienstverband’.

Meer weten? Kijk op www.private-i.nl  of contact met Danielle van Aalst via info@private-i.nl

#netwerk #verbinden #nieuwlid #businessnetwerkdrechtsteden

Terug naar home