‘Tips om complex verzuim eenvoudiger terug te dringen’

Iedere werkgever heeft er wel eens mee te maken: complex verzuim. Complex verzuim is langdurig verzuim dat vaak meerdere onderliggende problemen heeft.

‘Normaal gesproken is het al moeilijk genoeg om het begeleiden van een verzuimende medewerker goed uit te voeren’, aldus Maarten van der Knaap van Anders Verzuim, lid van Business  Netwerk Drechtsteden. ‘De huidige problematiek rondom Corona / Covid-19 maakt het er niet eenvoudiger op.’

De regelgeving rondom verzuim is de laatste jaren steeds ingewikkelder geworden. Het goed begeleiden van verzuimprocessen vraagt verregaande kennis van de wet- en regelgeving.

In het kort delen we graag tips om complex verzuim terug te dringen:

  1. Geef aandacht aan de verzuimende werknemer.
  2. Wees alert op de kleine signalen.
  3. Verzuimmanagement is meer dan een bedrijfsarts inschakelen. Stel een multidisciplinair team in om de onderliggende oorzaken op te lossen.
  4. Denk in mogelijkheden en creatieve oplossingen om een werknemer passende arbeid te bieden.
  5. Schakel externe hulp in van een verzuimbegeleider als het dossier te complex wordt voor de leidinggevende.
  6. Preventie is belangrijk. Stel preventiedoelen op.
  7. Focus op duurzame inzetbaarheid.

Meer weten? Zie www.andersverzuim.nl

Terug naar home