Nieuwe bijeenkomst Business Kring SILVER (lunchsessie) op donderdag 14 maart 2024

Na een succesvolle herstart bij de Harbour Club Rotterdam is het weer tijd voor een nieuwe editie van de Business Kring Silver van Business Netwerk Rijnmond. De kringbijeenkomst in maart van de Business Kring SILVER is op donderdag 14 maart 2024 van 12.00-14.00 uur. De locatie wordt binnenkort bekend gemaakt. De locatie van deze bijeenkomsten is iedere keer verschillend, op bezoek bij de kringleden. Leden van deze business kring worden hiervoor persoonlijk geïnformeerd.

Ook interesse in deelname? Mail dan naar info@businessnetwerkrijnmond.nl