Eigen verantwoordelijkheid in Coronatijd: een reflectie door Jan Kooijman

Al jaren is notaris Peter Kooijman van Kooijman Autar Notarissen kringlid bij Business Netwerk Rijnmond. Na vader Jan Kooijman, is Peter inmiddels de derde generatie notaris.

Dat het Coronavirus de oudere samenleving op verschillende manieren flink in de greep houdt, leidt ook onder deze generatiegroep tot verschillende opinies en inzichten. Vader Jan Kooijman deelde afgelopen zaterdag via een ingezonden brief in het NRC Handelsblad zijn blik op de ontwikkeling van het virus in relatie tot de gezochte balans in sociaal, psychisch en economisch opzicht………..

Eigen verantwoordelijkheid in Coronatijd

“95% van de mensen die overlijden ten gevolge van het Corona-virus, is 65 jaar of ouder en heeft vrijwel steeds een of meer andere lichamelijke klachten. Veel ouderen (waartoe ik zelf – 77 jaar oud – behoor) vinden de offers die gebracht worden door de hele samenleving groot, te groot. De groep van 65 jaar en ouder maakt 18 % uit van de totale bevolking in Nederland.


Dus 82 % is jonger. Veel van mijn leeftijdgenoten zijn dankbaar voor wat het leven hen geboden heeft en zouden nog wel graag een poos in leven willen blijven, maar niet tegen elke prijs. Niet tegen de prijs dat ze nauwelijks meer in de fysieke nabijheid kunnen zijn van hun dierbaren en zeker niet tegen de prijs die de overige 82 % nu betaalt, in sociaal, psychisch en economisch opzicht. Reden voor ons als ouderen om nu het belang van de jongeren te laten vóór gaan. Dat is trouwens ook in het eigen belang van de ouderen, want als een samenleving maar op halve kracht draait, treft dat ook alle gepensioneerden.  


En daarbij zelf de verantwoordelijkheid te nemen om wel of niet zelf inkopen te doen, zich op straat te begeven, naar musea of concerten te gaan, etc. En ook, wanneer ze ernstig ziek zouden worden, de consequenties daarvan te aanvaarden. Waarbij te hopen is dat, als een ouder iemand  kwaliteit van het leven wil laten prevaleren boven kwantiteit, artsen de mogelijkheid hebben tegemoet te komen aan die wensen.

Voor wat betreft het Coronavirus: Van veel leeftijdgenoten weet ik dat zij geen behoefte hebben aan een IC-opname en het prefereren thuis, te midden hun dierbaren te overlijden.”

Was geschreven, Jan Kooijman, 9 mei 2020……(NRC)

 

Dit artikel is gepubliceerd met toestemming van Peter Kooijman.

Meer informatie over Notariskantoor Kooijman Autar zie www.kooijmanautar.nl

Terug naar home