Partner SocialLane: ‘Googleverandering GA4 kan tot dataverlies resulteren’

BNH GA4 Meetup op 9 maart!

Inmiddels is het bekend dat in het netwerk van Business Netwerk Haaglanden (BNH) ook het delen van kennis een belangrijk element is in het netwerk. ‘Hoe mooi is het dan beschikbare kennis en ervaring tussen de leden gedeeld wordt, zodat ondernemers hier op hun manier profijt uit kunnen halen’, aldus Leonard van Spronsen van BNH.

Zo ook bij SocialLane. Dat de ontwikkelingen op het gebied van online marketing zich in rap tempo opvolgen, is een gegeven waar SocialLane – partner van BNH – de mede partners & leden graag van op de hoogte houdt. ‘Het gaat inderdaad snel. Eén ontwikkeling is een belangrijke Google verandering. Vele websites hebben Google Analytics 3 als analyse tool. Vanaf juli 2023 wordt deze tool vervangen door GA4. Deze verandering heeft consequenties en kan bij een verlate installatie resulteren in data verlies. Kortom, belangrijk dat je bijtijds GA4 installeert en inricht’, aldus Jochem van Loon hierover.

Foto: Jochem en Petrouska van Loon van BNH-partner SocialLane

Petrouska van Loon vervolgt: ‘De vraag is natuurlijk, wat gaat er veranderen, waarom en wat betekent dat? Omdat deze ontwikkeling veel impact kan hebben organiseren we voor de leden van BNH een GA4 Meetup op 9 maart in ons kantoor aan de haven van Scheveningen. Je krijgt alle benodigde informatie en de middag wordt afgesloten met een hapje, drankje en een netwerkmomentje’.

Interesse in deze Meetup? Meld je dan snel aan via de website van SocialLane: https://sociallane.nl/ga4-meetup

 

 

 

Terug naar home