Gemeente Den Haag weert waterstof!

De Haagse ondernemer Jan Paul Kerkhof is verrast door het besluit van de gemeente Den Haag om bij de taxi aanbesteding ‘doelgroepenvervoer’, waterstof uit te sluiten. De gemeente stelt dat waterstof niet ‘groen’ genoeg zou zijn.

Kerkhof, eigenaar van Kerkhof & Zn en partner van Business Netwerk Haaglanden, kan er niet over uit. ‘Twee jaren geleden stond de gemeente Den Haag vooraan toen we als eerste in de regio Den Haag ons waterstoftankstation openden aan de Binckhorstlaan 100 te Den Haag. Toen was de gemeente ervan overtuigd dat dit vervoer de lucht in Den Haag schoner en gezonder maakt. Om dan nu waterstof uit te sluiten in deze aanbesteding is onbegrijpelijk’, aldus een duidelijke ontstemde Kerkhof, die inmiddels deze situatie juridisch heeft aangevochten.

De Gemeente Den Haag heeft ervoor gekozen om in een nieuwe taxi-aanbesteding uitsluitend voor stekker-elektrische voertuigen te kiezen met diverse slecht onderbouwde redenen waarom waterstof niet goed genoeg zou zijn. Kerkhof hierover: ‘Het kan het toch niet waar zijn dat zo een mooi en zero emissie product als waterstof wordt uitgesloten. De overheid subsidieert en heeft een convenant gesloten voor meer waterstoftankstations omdat het schoon is en de exploitatie nog moeilijk. Dan kan het toch niet zo zijn dat de lokale gemeente waterstof gaat weren in dit soort aanbestedingen?’

Kerkhof is een duidelijke voorstander van waterstof: ‘Ons familiebedrijf is sinds 1928 eigenaar en exploitant van het tankstation aan de Binckhorstlaan 100 in Den Haag. De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in nieuwe duurzame alternatieven zoals snelladers, bio-CNG en groene waterstof. Wij leveren groene waterstof aan onder andere (de voertuigen van) het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eén van onze grote afnemers is taxibedrijf Noot die het doelgroepenvervoer verzorgt in opdracht van de gemeente Den Haag.

Inmiddels heeft Kerkhof, ondersteund door Joyce van Os de Man (op foto links met Kerkhof) en directeur van partner OrangeGas Benelux, de gemeente gesommeerd om de aanbesteding aan te passen in die zin dat waterstof niet langer is uitgesloten als mogelijke energiedrager bij de voertuigen die voor het doelgroepenvervoer zullen worden ingezet. Zoals het er naar uit ziet, wordt deze zaak op korte termijn voorgelegd aan de voorzieningenrechter.

Reacties kunnen gemaild worden naar info@kerkhof.com

Terug naar home