Bijeenkomst Business Kring GOLD (ontbijtsessie) – OFFLINE

ONLINE: De volgende bijeenkomst in 2021 van de Business Kring GOLD is op dinsdag 11 mei van 08.00-10.00 uur.

Deze keer vindt (afhankelijk van het Corona virus) de bijeenkomst OFFLINE plaats.

De deelnemers worden persoonlijk uitgenodigd. Wilt u eens een bijeenkomst bijwonen, stuur dan een email naar info@businessnetwerkrijnmond.nl , waarna de organisatie uw deelname kan bevestigen.

BUSINESS KRING 

Een Business Kring bestaat uit ondernemers en managers van bedrijven aan tafel. Eén keer per maand (tien keer per jaar) komt de Kring bij elkaar, iedere keer georganiseerd door een ander bedrijf. Business Netwerk Rijnmond zorgt voor de begeleiding. Door regelmatig samen te komen en te zorgen voor wederzijdse verdieping, ontstaat een teamgevoel om elkaar verder te helpen. Dit maakt een Business Kring krachtig en effectief. Er is slechts één bedrijf per branche vertegenwoordigd in een Business Kring, zodat er geen concurrentie in een kring ontstaat. Dit maakt het mogelijk dat er open gesproken kan worden over ontwikkelingen en mogelijkheden. 

Deelname aan een Business Kring is een bijzonder recht maar kent ook plichten. Aanwezigheid wordt verwacht en actieve deelname is gewenst. Alleen dan kan een Business Kring komen tot resultaat. Business Kring leden investeren dus tijd in elkaar om meer kansen te genereren door beter te weten wat andere leden nodig hebben. Ze sturen elkaar informatie en artikelen over relevante onderwerpen. Zijn referent voor elkaar en verwijzen elkaars bedrijven door. Tevens nodigen ze elkaar uit voor interessante evenementen. Waar mogelijk, promoten ze elkaar in de wederzijdse nieuwsbrieven.

WERKWIJZE EN PROGRAMMA 

De bijeenkomst vindt plaats telkens bij een andere deelnemer, die gastheer/vrouw is en zorgt voor het ontbijt. De gastheer/vrouw krijgt vijftien minuten om te vertellen over het bedrijf, klanten en toekomstplannen. Iedereen stelt zich voor en vertelt waar hij/zij mee bezig is. De Business Kring Gold is een groep tussen de vijftien à twintig deelnemers. Aan het einde wordt in groepsverband aangestuurd op leadgeneration. Er vindt registratie van de mogelijkheden plaats. Hoewel commitment gevraagd wordt qua aanwezigheid, zit er geen dwingend karakter aan het generen van de leads. U kunt één (relevante) vaste persoon binnen uw organisatie aanwijzen die u bij afwezigheid kan vervangen.

Nieuwe instroom is mogelijk na goedkeuring van de huidige deelnemers. Vanuit iedere branche is slechts één deelnemer toegestaan. Nieuwe deelnemers stromen in voor een minimale periode van één jaar (tien bijeenkomsten).

Oeps! We konden je formulier niet vinden.