Nieuwe bijeenkomst Business Kring DIAMOND (lunchsessie) op vrijdag 15 maart 2024

Na een succesvolle herstart van de business kring bij The Harbour Club in Rotterdam is het tijd voor een nieuwe editie van de Business Kring Diamond van Business Netwerk Rijnmond. Deze kringbijeenkomst van maart 2024 van de Business Kring DIAMOND is op vrijdag 15 maart 2024 van 12.00-14.00 uur. De locatie wordt binnenkort bekend gemaakt. NB: De deelnemers aan deze business kring worden persoonlijk per e-mail uitgenodigd.

Wilt u ook eens een bijeenkomst bijwonen, stuur dan een email naar info@businessnetwerkrijnmond.nl.