Nieuwe editie Business Kring Haaglanden ZILVER (lunch)

NB: kringleden worden persoonlijk geïnformeerd over de voortgang en deze ONLINE sessie!!!

Op woensdag 12 mei 2021 vervolgt Business Netwerk Haaglanden de Business Kring (luncheditie) Zilver.

Deze kringeditie vindt offline plaats bij kantoor van DOXA van 12.00-14.00 uur.

Een Business Kring is een speciale groep bedrijven die elkaars ambassadeur zijn en zorgen voor kennisdeling, doorverwijzingen en aanbevelingen.

Business KRING HAAGLANDEN

Een Business Kring bestaat uit ondernemers en managers van bedrijven aan tafel. Eén keer per maand komt de Kring bij elkaar, iedere keer georganiseerd door een ander bedrijf. Business Netwerk Haaglanden zorgt voor de begeleiding. Door regelmatig samen te komen en te zorgen voor wederzijdse verdieping, ontstaat een teamgevoel om elkaar verder te helpen. Dit maakt een Business Kring krachtig en effectief. Er is slechts één bedrijf per branche vertegenwoordigd in een Business Kring, zodat er geen concurrentie in een kring ontstaat. Dit maakt het mogelijk dat er open gesproken kan worden over ontwikkelingen en mogelijkheden.

Deelname aan een Business Kring is een bijzonder recht maar kent ook plichten. Aanwezigheid wordt verwacht en actieve deelname is gewenst. Alleen dan kan een Business Kring komen tot resultaat. Business Kring leden investeren dus tijd in elkaar om meer kansen te genereren door beter te weten wat andere leden nodig hebben.

WERKWIJZE en programma

De bijeenkomst vindt plaats telkens bij een andere deelnemer, die gastheer/vrouw is en zorgt voor de lunch. De gastheer/vrouw krijgt vijftien minuten om te vertellen over het bedrijf, klanten en toekomstplannen. Iedereen stelt zich voor en vertelt waar hij/zij mee bezig is. De Business Kring  is een groep tussen de vijftien à twintig deelnemers.  U kunt één (relevante) vaste persoon binnen uw organisatie aanwijzen die u bij afwezigheid kan vervangen. Het thema wordt in overleg met de gastheer/vrouw verzorgd door Business Netwerk Haaglanden.

Het programma van een bijeenkomst heeft in grote lijnen een vast kader en ziet er als volgt uit:

11:45 – 12:15 Inloop met koffie/thee

12:15 – 12:40 Start bijeenkomst & lunch inclusief presentatie gastheer

12:40 – 14:00 Thema -Groeps – pitchbespreking + groepsuitwerking

Voor meer informatie en/of vragen stuurt u een e-mail naar info@businessnetwerkhaaglanden.nl

Oeps! We konden je formulier niet vinden.